Vrouwen

Tot een kleine anderhalve eeuw geleden was vrijmetselarij alleen voor mannen. In Frankrijk ontstond door het opkomen van de vrouwenemancipatie de ‘gemengde’ vrijmetselarij, dus voor mannen én vrouwen.

Na de tweede wereldoorlog ontstonden in Europa ook organisaties van louter vrouwelijke vrijmetselaren. Daar zijn meer dan 20.000 vrouwen lid van. In alle ons omringende landen bestaan inmiddels al lang organisaties voor vrouwelijke vrijmetselarij.

De eerste loge van vrouwelijke vrijmetselaren Loge De Waterspiegel, werd in 2015 opgericht in Gouda. Deze autonome pioniersloge werkte eerst op landelijk niveau. Inmiddels is in 2020 de dochterloge Alchemilla in Assen zelfstandig geworden. Vanuit Gouda zijn ook werkgroepen bezig met voorbereidingen voor loges in Alkmaar en Leiden.

Wij zijn op eigentijdse wijze aan het werk. Wij oriënteren ons daarbij op de Nederlandse cultuur en op de maçonnieke gebruiken hier te lande. Uiteraard gaan wij onze eigen weg, al zoekend naar wat bij ons als vrouwen van nu past, zonder de traditie van bijna drie eeuwen Nederlandse vrijmetselarij geweld aan te doen. Het speelse en tegelijk ernstige karakter met diepe betekenissen is het waard om met aandacht en liefde te bestuderen en te beoefenen.

Ritualen van de mannelijke vrijmetselarij van het Grootoosten der Nederlanden hebben als basis gediend voor die van ons. De wijze waarop wij als vrouwen ermee werken creëert een eigen sfeer.

Naast de gemengde vrijmetselarij voor mannen en vrouwen en de aan vrijmetselarij verwante Orde van Weefsters, die de symboliek van het weven gebruikt, willen wij voorzien in de behoefte aan verdieping met vrouwen. Het werken met de bouwsymboliek, de lichtsymboliek en de rijke continentale historie, gecombineerd met de gelegenheid om als vrouwen onder elkaar van gedachten te wisselen, dat vinden wij verrijkend.