ANBI Loge Alchemilla

Naam: Loge Alchemilla
Vestigingsplaats Assen
Kamer van Koophandel 78518911
Postadres Dr. J.C. Homanstraat 23, 7741 TZ Coevorden
E-mailadres secr.alchemilla@ordeVVN.nl
Website www.ordeVVN.nl
RSIN 861433889
Actief in de sector Algemeen Publiek, actief in Nederland
Aantal medewerkers: 0
Aantal vrijwilligers: 6

Statutair bestuur:
Statutair bestuur

Doelstelling:

Doel van de loge is het door vrouwen beoefenen van vrijmetselarij volgens Nederlandse tradities en rituelen, die gericht zijn op de verbreiding van broederschap onder de mensen. (uit: artikel 2 Statuten loge)

De loge wil dat doel bereiken door bijeenkomsten te houden waar de leden zich kunnen oefenen in verdraagzaamheid, in het streven naar harmonie en het verwijden van inzicht. In deze bijeenkomsten wordt met elkaar gesproken op een wijze die wederzijds begrip en geestelijke ontplooiing in vrijheid beoogt.  (uit: beginselverklaring)

Beleid en activiteiten

  • Het voortzetten van een maçonniek aantrekkelijk programma met comparities, ritualen en instructies.
  • Onderlinge verbondenheid en saamhorigheid, zowel binnen de loge als ook met de orde, de broeders en andere obediënties.
  • Het groeien van de vereniging door het verwelkomen van nieuwe leerlingen.
  • Het gedegen opleiden van de nieuwe leerlingen door instructiebijeenkomsten en oefeningen, evenals het voortzetten van de instructies in de andere graden.
  • Het voortzetten van een goed lopende organisatie van de vereniging, waarin eenieder een taak heeft die ze kan waarmaken.

Inkomsten en kosten

Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren vraagt de loge een jaarlijkse bijdrage aan de leden, die op de algemene ledenvergadering wordt bepaald. Andere inkomsten bestaan uit giften. De kosten betreffen vooral huur van een geschikte ruimte onder andere voor maçonnieke arbeid .

Beloningsbeleid

Er is niet voorzien in een beloning voor de bestuursleden of incidentele vrijwilligers.

Activiteitenverslag

In 2021 zijn er 11 fysieke bijeenkomsten geweest, 12 online bijeenkomsten (in verband met Covid pandemie) en een algemene ledenvergadering (ook online). We hebben diverse instructiebijeenkomsten gehouden en bijeenkomsten waarin persoonlijke bouwstukken zijn opgeleverd.

Financieel Verslag
financieel verslag