Loge de Waterspiegel Gouda

De allereerste loge van vrouwelijke vrijmetselaren is in 2015 ontstaan. Het is Loge De Waterspiegel in Gouda. De vrouwen die deze loge vormden kwamen uit de wijde omtrek, van de kop van Noord-Holland tot de Zuid-Hollandse eilanden, van de Randstad tot aan de Duitse grens. Gouda werd het centrale punt voor uitbreiding over Nederland, toen nog onder de naam VmV.

Toetredende leden van de vrouwelijke vrijmetselarij zijn tot nu toe eerst opgenomen door Loge De Waterspiegel. Totdat een nieuwe loge klaar is om zelfstandig te werken. Loge De Waterspiegel is heeft dan ook vaak wisselende leden en een kleine actieve kern. Zo is er altijd stroming onder de waterspiegel van deze loge.

Bijeenkomsten: tweede zaterdag van de maand en de vierde maandagavond van de maand in het logegebouw aan de Nicolaas Beetsstraat 2 in Gouda.

E-mailadres: secr.dewaterspiegel@ordeVVN.nl

De naam Waterspiegel
Wie in stilstaand water kijkt, ziet zichzelf, maar met als achtergrond de hemel en door het water heen: de aarde, de grond der dingen. De waterspiegel geeft ons de mogelijkheid om alles in dat grote verband te aanschouwen.

De waterspiegel verbindt drie werelden, zoals M.C. Esscher het met zijn ets ‘Drie Werelden’ al zei:

  • de bovenwereld, de hemel met de lichten, het geestelijke
  • de onderwereld, het onbewuste, het water, waaruit alles geboren wordt
  • de grens tussen beiden, waar alles ineen vloeit en waarin wij stervelingen ons bestaan vinden.

Valt er iets in het water, of is er wind, dan rimpelt de waterspiegel. We zien niet wat we eerst zagen, al weten we dat het er is.
In ons leven en in de wereld kan het soms stormen en dat maakt het ons moeilijk.

Water is flexibel en voegt zich, zonder zichzelf te verloochenen.
Water kan geven maar ook nemen, verwoesten.
Water is leven gevend.
Water is een typisch vrouwelijk element.
Alleen als het stil is, dan is het voor ons een spiegel, zoals ook wij alleen waarachtig kunnen zien in de stilte van ons diepste innerlijk.