Nieuws

27 november 2022: Welkom in de Werkplaats bijeenkomst in Alkmaar

Op zondag 27 november 2022 van 09.30 – 12.00 uur verwelkomt loge Oloïde (in oprichting) geïnteresseerde vrouwen. Samen wordt een oefenrituaal gehouden, waarna met elkaar ervaringen worden uitgewisseld. Ieder die meer wil weten over de Vrouwen Vrijmetselarij in Alkmaar kan zich opgeven via het mailadres werkgroep.alkmaar@ordeVVN.nl. Het verplicht u tot niets. We zien uit naar de ontmoeting! Ook voor de …

Avond voor belangstellenden in Haarlem: 21 oktober 2022

Sinds 2014 bestaat er in Nederland ook de vrijmetselarij voor vrouwen volgens dezelfde symbolen en rituelen die de mannen gebruiken. In Haarlem is een initiatief om een loge voor vrouwen op te richten. Vrijdag 21 oktober is er een mogelijkheid tot kennismaking de vrouwelijke vrijmetselarij. U kunt deelnemen aan een avond met informatie, lezing en gesprek, georganiseerd door de werkgroep …

Vrouwelijke Vrijmetselaren: Ontmoeting, Inspiratie en Diepgang

Vrijmetselarij  is een broederschap van mensen die elkaar als gelijkwaardig beschouwen en daarmee vormt die een verbindende factor tussen heel verschillende mensen. Vrijmetselarij kent een werkwijze met symbolen en rituelen die kan leiden tot dieper inzicht  in zichzelf als mens en in de relatie met anderen en is daardoor mede een manier van zingeving. Vrijmetselarij biedt een plek voor echte ontmoetingen waar openheid is en diepgang en …

Open Dag Vrijmetselarij: 10 september 2022

Open Dag van de Vrijmetselarij Zaterdag 10 september 2022 In heel Nederland zijn de meeste logegebouwen open voor geïnteresseerde bezoekers. Vrijmetselaren (m en v) en gemengde loges laten daar iets zien van waar vrijmetselarij over gaat. Soms is er een programma, soms kunt u gewoon binnenlopen. Wij zullen zoveel mogelijk aanwezig zijn in de plaatsen waar we nu vestigingen hebben: …