Nieuws

Vrouwelijke Vrijmetselaren: Ontmoeting, Inspiratie en Diepgang

Vrijmetselarij  is een broederschap van mensen die elkaar als gelijkwaardig beschouwen en daarmee vormt die een verbindende factor tussen heel verschillende mensen. Vrijmetselarij kent een werkwijze met symbolen en rituelen die kan leiden tot dieper inzicht  in zichzelf als mens en in de relatie met anderen en is daardoor mede een manier van zingeving. Vrijmetselarij biedt een plek voor echte ontmoetingen waar openheid is en diepgang en …