Symboliek

De twee vormen van symboliek die het duidelijkst tot uiting komen in de vrijmetselarij zijn de symboliek van het bouwen en van het licht. Aan de bouw zijn de passer en de winkelhaak ontleend als herkenningsteken van de vrijmetselarij.

Er is ongetwijfeld een verband met het bouwen van kathedralen in de middeleeuwen. Wie zich daarin verdiept ontdekt dat in deze prachtige bouwwerken overal symboliek is verwerkt. Zo is dat in de vrijmetselarij ook.

Bekijk de menselijke samenleving, symbolisch, als een bouwwerk. Het is nog niet klaar, het is in opbouw. In dat bouwwerk kun je ieder individu, ook weer symbolisch, zien als een steen, een natuursteen wel te verstaan. Ieder mens draagt zijn of haar steen(tje) bij.  Iedereen is, als bouwsteen, even belangrijk. Je bijdrage aan de samenleving verbeteren begint bij het opdoen van zelfkennis. Dat is een voortdurend proces: aan jezelf blijven werken, jezelf verder ontwikkelen en ontplooien. In iedereen zit het volmaakte verborgen, zoals in de ruwe natuursteen een perfecte kubus verscholen zit, die je door hard werken steeds verder tevoorschijn kan laten komen.  Daarbij  heb je ook anderen nodig. Zij kunnen je bijvoorbeeld een spiegel voorhouden of nieuwe wegen laten zien.

We moeten samenwerken om het bouwwerk van de samenleving tot een goed en sterk geheel te maken. Een loge (plaatselijke vereniging) biedt een werkplaats, een plek om te oefenen. Oefenen blijft altijd nodig. De samenleving wordt continu verder opgebouwd uit alle ‘levende bouwstenen’ uit alle tijden en werelddelen. Zolang er mensen zijn, zal het nooit klaar zijn. En dus ook niet perfect.