27 november 2022: Welkom in de Werkplaats bijeenkomst in Alkmaar

Op zondag 27 november 2022 van 09.30 – 12.00 uur verwelkomt loge Oloïde (in oprichting) geïnteresseerde vrouwen. Samen wordt een oefenrituaal gehouden, waarna met elkaar ervaringen worden uitgewisseld. Ieder die meer wil weten over de Vrouwen Vrijmetselarij in Alkmaar kan zich opgeven via het mailadres werkgroep.alkmaar@ordeVVN.nl. Het verplicht u tot niets. We zien uit naar de ontmoeting! Ook voor de …