25 september 2023: Avond voor belangstellenden Gouda

Loge De Waterspiegel houdt weer een bijeenkomst voor belangstellende vrouwen. Zoals gebruikelijk is het programma divers. U krijgt informatie over het doel en de manier van werken van de vrijmetselarij. U kunt een impressie beleven van een kort ritueel. En natuurlijk is er ook ruimte voor vragen en gesprek met leden.

De toegang is vrij en vrijblijvend.

Aanmelden is niet nodig maar wordt wel op prijs gesteld.

Het adres: Nicolaas Beetsstraat 2, Gouda.

Aanvang: 20 uur (deur open 19.30).

Aanmelden en meer informatie: secr.dewaterspiegel@ordeVVN.nl